In de Tokugawa periode kende Japan in de verschillende ryu-ha al een rangordesysteem, waarbij verschillende niveaus voor kennisoverdracht werden gehanteerd en waarbij de beginner de toegang tot de 'geheime leer' (okuden/hiden) op hierarchische wijze kreeg overgedragen. Er was echter nog geen Kyu- of Dansysteem. Dit werd in de Meiji periode ingevoerd. Kyu = klassen; Dan = trapvormig.

De meeste Budo disciplines in Japan kennen een Kyu- en Dansysteem. Door verschillende landen in Europa is het Kyu systeem ingevoerd. Dit ter voorbereiding op het Dan examen. In Nederland wordt gewerkt met de hieronder beschreven eisen per Kyugraad. Dan examens worden alleen afgenomen tijdens het EKF seminar of in Japan. Verdere gedetailleerde uitleg wordt gegeven door de leraren van de KRN aan de leerlingen in de Dojo.

De KRN neemt 2 maal per jaar examens af, begin maart en begin september.

De examencommissie bestaat uit:

  • Hans de Wekker , Kyoshi 6e dan
  • Jimmy Fredriksz , Renshi 6e dan
  • Jaap Buitink, Renshi 5e dan

Kosten

De totale kosten bestaan uit de kosten voor het examen en, als het examen gehaald wordt, de kosten voor het diploma.

 

Kosten per kyugraad Examen Diploma Totaal
5e kyu € 8,- € 8,- € 16,-
4e kyu € 10,- € 10,- € 20,-
3e kyu € 11 € 11 € 22,-
2e kyu € 13,- € 13,- € 26,-
1e kyu € 15,- € 15,- € 30,-