ALV van de KRN

  • Datum: 9 March 2015
  • Door: Hans

Zondag 8 maart 2015 werd de ALV van de KRN gehouden in de Engakuan Kyudojo in Vijfhuizen. De opkomst van leden was iets minder dan voorgaande ALV's. Wellicht omdat de vorige ALV's werden gehouden tijdens het jaarlijkse Pinkster seminar van de KRN. Het bestuur was van mening dat de ALV iets eerder in het jaar moest worden gehouden en koos voor deze datum. Voorafgaand aan de ALV werd een training, gehouden in de Engakuan Kyudojo, aangeboden door de KRN.

de ALV van de KRN in de Engakuan Kyudojo

Tijdens de ALV bleek dat de KRN een Financieel gezonde organisatie is en er veel activiteiten worden georganisserd voor de leden. Naast het jaarlijkse succesvolle Pinkster seminar in Westernieland zijn er centrale trainingen, wordt er aandacht besteed aan de opleiding van dojoleiders en worden er wedstrijden georganiseerd. De KRN doet ook mee aan internationale seminars en wedstrijden. Regelmatig worden er ook Japanse leraren uitgenodigd, vorig jaar tijdens het Pinkster seminar waren er zelfs vier Japanse leraren aanwezig. 

De KRN organiseert twee maal per jaar kyu-examens en de leden doen jaarlijks mee aan de internationale dan-examen afgenomen door leraren van de IKYF (International Kyudo Federation), zowel in Europa als in Japan. Afgelopen februari heeft Jimmy Fredriksz Sensei zijn 6e dan gehaald in Nagoya. 

Volgend jaar zal de KRN het Internationale Seminar van de IKYF in Nederland organiseren. De lokatie hiervoor is Sporthal Zuid in Amsterdam. De voorbereidingen voor dit seminar zijn al in volle gang. Met de hulp van veel leden gaan we van de seminar een succes maken. In 2016 bestaat de IKYF 10 jaar, dit zal tijdens het seminar in Nederland worden gevierd met een speciale wedstrijd op zaterdag 30 juli.

We kijken uit naar een sportief 2015.

Namens de KRN, Hans de Wekker, voorzitter